| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEU-AS AS47887

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47887
as-name:    NEU-AS
remarks:    NEU Telecom & Technologies (DamaMax)
org:      ORG-ALWA1-RIPE
import:     from AS3491 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8452 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6762 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3356 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6453 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3257 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42912 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12975 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS35753 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12975 accept AS-PALTEL AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS200666 accept any AND {0.0.0.0/0}
import:     from AS6695 accept AS-DECIX AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12611 accept AS-RKOM AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS31019 accept AS-MEANIE AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS47447 accept AS-23MEDIA AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS50710 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12524 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS44217 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42705 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS206060 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS38968 accept any AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3356 announce AS44702
export:     to AS6453 announce AS206060
export:     to AS6453 announce AS210432
export:     to AS3356 announce AS200666
export:     to AS3356 announce AS210432
export:     to AS3356 announce AS39559
export:     to AS3356 announce AS50710
export:     to AS3356 announce AS4796
export:     to AS3356 announce AS9038
export:     to AS206060 announce AS9038
export:     to AS6453 announce AS9038
export:     to AS6453 announce AS35656
export:     to AS6453 announce AS8934
export:     to AS3356 announce AS8934
export:     to AS3356 announce AS28730
export:     to AS3356 announce AS44290
export:     to AS6453 announce AS47887
export:     to AS3356 announce AS40986
export:     to AS3356 announce AS44466
export:     to AS3356 announce AS44466
export:     to AS3356 announce AS47887
export:     to AS200666 announce AS47887
export:     to AS3356 announce AS5282
export:     to AS3356 announce AS50461
export:     to AS3491 announce AS44702
export:     to AS3491 announce AS50710
export:     to AS3491 announce AS39559
export:     to AS3491 announce AS47969
export:     to AS3491 announce AS9038
export:     to AS3491 announce AS8934
export:     to AS3491 announce AS28730
export:     to AS3491 announce AS44290
export:     to AS3491 announce AS40986
export:     to AS3491 announce AS44466
export:     to AS3491 announce AS44466
export:     to AS3491 announce AS47887
export:     to AS3491 announce AS5282
export:     to AS8452 announce AS44702
export:     to AS8452 announce AS47969
export:     to AS8452 announce AS9038
export:     to AS8452 announce AS39559
export:     to AS8452 announce AS8934
export:     to AS8452 announce AS28730
export:     to AS8452 announce AS44290
export:     to AS8452 announce AS50710
export:     to AS8452 announce AS40986
export:     to AS8452 announce AS44466
export:     to AS8452 announce AS44466
export:     to AS8452 announce AS47887
export:     to AS8452 announce AS5282
export:     to AS3257 announce AS44702
export:     to AS3257 announce AS47969
export:     to AS3257 announce AS39559
export:     to AS3257 announce AS9038
export:     to AS3257 announce AS8934
export:     to AS3257 announce AS28730
export:     to AS3257 announce AS50710
export:     to AS3257 announce AS44290
export:     to AS3257 announce AS40986
export:     to AS3257 announce AS44466
export:     to AS3257 announce AS47887
export:     to AS3257 announce AS44466
export:     to AS3257 announce AS5282
export:     to AS12975 announce AS44702
export:     to AS12975 announce AS47969
export:     to AS12975 announce AS9038
export:     to AS12975 announce AS39559
export:     to AS12975 announce AS8934
export:     to AS12975 announce AS28730
export:     to AS12975 announce AS44290
export:     to AS12975 announce AS40986
export:     to AS12975 announce AS44466
export:     to AS12975 announce AS44466
export:     to AS12975 announce AS47887
export:     to AS3257 announce AS50710
export:     to AS3257 announce AS5282
export:     to AS12975 announce AS44702
export:     to AS12975 announce AS47969
export:     to AS12975 announce AS39559
export:     to AS12975 announce AS9038
export:     to AS12975 announce AS8934
export:     to AS12975 announce AS28730
export:     to AS12975 announce AS50710
export:     to AS12975 announce AS44290
export:     to AS12975 announce AS40986
export:     to AS12975 announce AS44466
export:     to AS12975 announce AS47887
export:     to AS12975 announce AS44466
export:     to AS12975 announce AS5282
export:     to AS6695 announce AS44702
export:     to AS6695 announce AS47969
export:     to AS6695 announce AS39559
export:     to AS6695 announce AS9038
export:     to AS6695 announce AS8934
export:     to AS6695 announce AS28730
export:     to AS6695 announce AS50710
export:     to AS6695 announce AS44290
export:     to AS6695 announce AS40986
export:     to AS6695 announce AS44466
export:     to AS6695 announce AS47887
export:     to AS6695 announce AS44466
export:     to AS6695 announce AS5282
export:     to AS35753 announce AS47887
export:     to AS35753 announce AS5282
export:     to AS12611 announce AS-SET-NTT
export:     to AS31019 announce AS-SET-NTT
export:     to AS47447 announce AS-SET-NTT
export:     to AS51606 announce AS-SET-NTT
export:     to AS44217 announce AS-SET-NTT
export:     to AS42705 announce AS-SET-NTT
export:     to AS6762 announce AS-SET-NTT
export:     to AS6762 announce AS12524
export:     to AS6762 announce AS200666
export:     to AS6762 announce AS8934
export:     to AS6762 announce AS35282
export:     to AS6762 announce AS38968
export:     to AS6762 announce AS210432
export:     to AS3257 announce AS38968
export:     to AS3257 announce AS200666
export:     to AS3257 announce AS12524
export:     to AS3257 announce AS210432
export:     to AS202055 announce AS-SET-NTT
export:     to AS38968 announce AS47887
export:     to AS12524 announce AS47887
admin-c:    NRa19-RIPE
tech-c:     NRa19-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NEU
created:    2008-09-11T09:55:37Z
last-modified: 2023-08-15T09:01:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ALWA1-RIPE
org-name:    AL-HADATHEH LIL-ITISALAT WA AL-TECHNOLOGIA CO.
country:    JO
org-type:    LIR
address:    Al-Madina Al-Munawwara Str., Al-Haramein Circle
        Jad Center, 2nd floor
address:    11953 \4850
address:    Amman
address:    JORDAN
phone:     +96265777733
fax-no:     +96265777744
descr:     NEU Telecom & Technologies
mnt-ref:    MNT-NEU
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-NEU
abuse-c:    AR15950-RIPE
created:    2008-09-02T10:43:37Z
last-modified: 2021-11-14T09:11:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NEU RIPE admin
address:    Al Madina Al Munawwara Str. Amman Jordan
phone:     +962 6 5777733
fax-no:     +962 6 5777744
nic-hdl:    NRa19-RIPE
mnt-by:     MNT-NEU
created:    2008-09-03T07:08:39Z
last-modified: 2012-08-09T10:06:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]