| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BPP-AS AS47879

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47879
as-name:    BPP-AS
org:      ORG-BPPN1-RIPE
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
import:     from AS41398 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS47879
export:     to AS24748 announce AS47879
export:     to AS41398 announce AS47879
admin-c:    PS7716-RIPE
admin-c:    ATMA2-RIPE
tech-c:     ATMA1-RIPE
tech-c:     PS7716-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BURDA-PUBLISHING-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-09-10T14:09:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:35:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-BPPN1-RIPE
org-name:    Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Burda Publishing Polska
address:    ul. Marynarska 15
address:    02-674 Warszawa
phone:     +48 22 36 03 800
abuse-c:    BPR7-RIPE
admin-c:    MW9134-RIPE
tech-c:     MW9134-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2015-04-20T12:31:17Z
last-modified: 2022-12-01T16:18:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ATMAN NOC
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156900
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    IM5944-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
admin-c:    HW3878-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     IM5944-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
tech-c:     HW3878-RIPE
nic-hdl:    ATMA1-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2022-11-04T16:27:26Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl

role:      ATMAN RIPE Administrators
address:    ATM S.A.
address:    ul. Grochowska 21a
address:    04-186 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48-22-5156160
fax-no:     +48-22-5156777
admin-c:    AW1695-RIPE
admin-c:    IM5944-RIPE
admin-c:    MW2381-RIPE
admin-c:    MW8754-RIPE
admin-c:    AW6357-RIPE
admin-c:    HW3878-RIPE
tech-c:     AW1695-RIPE
tech-c:     IM5944-RIPE
tech-c:     MW2381-RIPE
tech-c:     LP11986-RIPE
tech-c:     AP29256-RIPE
tech-c:     MW8754-RIPE
tech-c:     AW6357-RIPE
tech-c:     HW3878-RIPE
nic-hdl:    ATMA2-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2002-08-04T14:06:36Z
last-modified: 2022-11-04T16:27:04Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@atman.pl

person:     PIOTR SIKORA
address:    PIXELATE VENTURES SP. Z.O.O.
address:    DOBREGO PASTERZA 122A/D
address:    KRAKOW
address:    POLAND
phone:     +48 (12) 4120876
nic-hdl:    PS7716-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2007-04-12T14:26:24Z
last-modified: 2012-12-04T15:33:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]