| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBSOFT-AS AS47836

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47836
as-name:    WEBSOFT-AS
org:      ORG-AWB4-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    - Transit -
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS21392 accept ANY
export:     to AS49127 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS49127 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS25525 accept ANY
export:     to AS25525 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS12859 accept AS1200
export:     to AS12859 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS8708 accept AS12859
export:     to AS8708 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS28685 accept AS28685
export:     to AS28685 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS6327 accept AS6327
export:     to AS6327 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS12414 accept AS12414
export:     to AS12414 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS44654 accept AS44654
export:     to AS44654 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS16298 accept AS16298
export:     to AS16298 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS20504 accept AS20504
export:     to AS20504 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS36408 accept AS36408
export:     to AS36408 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS28878 accept AS28878
export:     to AS28878 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS12859 accept AS12859
export:     to AS12859 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS13030 accept AS13030
export:     to AS13030 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS21478 accept AS21478
export:     to AS21478 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS42 accept AS42
export:     to AS42 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS6777 accept AS6777
export:     to AS6777 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS49562 accept AS49562
export:     to AS49562 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS13285 accept AS13285
export:     to AS13285 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS3267 accept AS3267
export:     to AS3267 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS34968 accept AS34968
export:     to AS34968 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS8781 accept AS8781
export:     to AS8781 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS28917 accept AS28917
export:     to AS28917 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS12414 accept AS3267
export:     to AS3267 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS8365 accept AS8365
export:     to AS8365 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS41692 accept AS41692
export:     to AS41692 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS20504 accept AS20504
export:     to AS20504 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS3856 accept AS3856
export:     to AS3856 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS47841 accept AS47841
export:     to AS47841 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS35574 accept AS35574
export:     to AS35574 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS6724 accept AS6724
export:     to AS6724 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS13030 accept AS13030
export:     to AS13030 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS6724 accept AS6724
export:     to AS6724 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS50655 accept AS50655
export:     to AS50655 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS12715 accept AS12715
export:     to AS12715 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS39020 accept AS39020
export:     to AS39020 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS9066 accept AS9066
export:     to AS9066 announce AS-ACWEBCONNECTING
import:     from AS49342 accept AS49342
export:     to AS49342 announce AS-ACWEBCONNECTING
admin-c:    AWBR1-RIPE
tech-c:     AWBR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ACWEBCONNECTING
created:    2008-08-29T08:36:13Z
last-modified: 2023-03-02T09:36:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AWB4-RIPE
org-name:    SC Web Software Development SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Bd. Iancu de Hunedoara, nr.54B, Sector 1
address:    011745
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
phone:     +40311012451
abuse-c:    AWBR1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ACWEBCONNECTING
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ACWEBCONNECTING
created:    2012-04-10T14:47:56Z
last-modified: 2023-03-03T11:17:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SC Web Software Development SRL
address:    Bd. Iancu de Hunedoara, nr.54B, Sector 1
address:    011745
address:    Bucuresti
address:    Romania
admin-c:    NT891-RIPE
abuse-mailbox: abuse@web-soft-dev.com
admin-c:    CC4986-RIPE
tech-c:     NT891-RIPE
tech-c:     CC4986-RIPE
nic-hdl:    AWBR1-RIPE
mnt-by:     MNT-ACWEBCONNECTING
created:    2012-05-21T18:29:30Z
last-modified: 2023-03-03T15:45:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]