| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NHL-AS2 AS47823

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47823
as-name:    NHL-AS2
org:      ORG-NHL21-RIPE
remarks:    ===========================================================
remarks:    | Transit Peerings |
remarks:    ===========================================================
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS47823
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS1299 announce AS47823
admin-c:    MB32630-RIPE
tech-c:     MB32630-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MB97020-MNT
created:    2021-03-04T15:57:03Z
last-modified: 2021-03-05T08:10:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NHL21-RIPE
org-name:    Netwise Hosting Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
descr:     Netwise Hosting is a London based Dedicated Server and Server Colocation specialist operating from our own private Data Centre in Central London, UK.
address:    Netwise House, 24 Old Jamaica Road
address:    SE16 4AW
address:    Bermondsey, London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448454309900
fax-no:     +448454309911
admin-c:    MB32630-RIPE
tech-c:     MB32630-RIPE
abuse-c:    MB33449-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MB97020-MNT
mnt-ref:    MB97020-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT
created:    2019-11-18T11:08:17Z
last-modified: 2022-08-15T08:39:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matthew Butt
address:    Netwise House, 24 Old Jamaica Road
address:    Bermondsey, London
address:    SE16 4AW
phone:     +448454309900
nic-hdl:    MB32630-RIPE
mnt-by:     MB97020-MNT
created:    2013-01-29T19:10:26Z
last-modified: 2019-07-08T10:25:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]