| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVERWARE AS47815

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47815
as-name:    SERVERWARE
org:      ORG-SK25-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-SERVERWARE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SERVERWARE
admin-c:    MMSW
tech-c:     MMSW
status:     ASSIGNED
mnt-by:     SERVERWARE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-08-26T11:46:59Z
last-modified: 2022-05-20T17:10:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SK25-RIPE
org-name:    Server-Ware GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hafenbad 11
address:    89073
address:    Ulm
address:    GERMANY
phone:     +4973127050
fax-no:     +4973127050001
abuse-c:    AR14720-RIPE
admin-c:    MMSW
mnt-ref:    SERVERWARE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SERVERWARE-MNT
created:    2008-07-28T10:37:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Mangold
address:    Server-Ware GmbH
address:    Hafenbad 11
address:    89073 Ulm
address:    Germany
phone:     +49 731 27050
nic-hdl:    MMSW
mnt-by:     SERVERWARE-MNT
created:    2008-07-28T12:58:17Z
last-modified: 2018-06-18T06:04:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]