| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EBMPAPST AS47769

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47769
as-name:    EBMPAPST
org:      ORG-EMGC1-RIPE
sponsoring-org: ORG-WA48-RIPE
import:     from AS24637 accept ANY
export:     to AS24637 announce AS47769
import:     from AS47147 accept ANY
export:     to AS47147 announce AS47769
admin-c:    TK9460-RIPE
tech-c:     WNO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2022-04-26T12:52:45Z
last-modified: 2022-04-26T12:52:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EMGC1-RIPE
org-name:    Elektrobau Mulfingen GmbH trading as ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Bachmuehle 2
address:    74673 Mulfingen
address:    DE
phone:     +49 7938 818384
fax-no:     +49 7938 8198384
admin-c:    TK9460-RIPE
abuse-c:    ACRO46665-RIPE
mnt-ref:    WEBDISCOUNT-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2022-02-18T20:10:06Z
last-modified: 2022-12-01T17:01:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WEBDISCOUNT Network Operations
address:    Webdiscount GmbH & Co. KG
address:    Hafenweg 9
address:    48155 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 2639300
abuse-mailbox: support@webdiscount.net
remarks:
remarks:    24/7 Support +49 251 2639300
remarks:
admin-c:    MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
tech-c:     MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
nic-hdl:    WNO1-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2010-04-11T21:08:45Z
last-modified: 2014-08-21T10:17:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tim Karbach
address:    ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
address:    Amtstrasse 85
address:    74673 Hollenbach
address:    DE
phone:     +49 7938 818384
fax-no:     +49 7938 8198384
nic-hdl:    TK9460-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2022-02-18T20:06:41Z
last-modified: 2022-02-18T20:06:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]