| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TEMPUS-TELECOM-AS AS47755

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47755
as-name:    TEMPUS-TELECOM-AS
org:      ORG-WJWT2-RIPE
import:     from AS29535 accept ANY
import:     from AS60695 accept ANY
import:     from AS57520 action pref=400; accept AS57520
import:     from AS44262 action pref=400; accept AS44262
import:     from AS199043 action pref=400; accept AS199043
mp-import:   afi ipv6 from AS60695 accept ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS29535 accept ANY
export:     to AS60695 announce AS-SET-TEMPUS-TELECOM
export:     to AS29535 announce AS-SET-TEMPUS-TELECOM
export:     to AS57520 announce ANY
export:     to AS44262 announce ANY
export:     to AS199043 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS60695 announce AS-SET-TEMPUS-TELECOM
mp-export:   afi ipv6 to AS29535 announce AS-SET-TEMPUS-TELECOM
admin-c:    WOWI1-RIPE
admin-c:    JS22529-RIPE
tech-c:     JS22529-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TEMPUS-TELECOM-MNT
created:    2011-10-28T12:40:39Z
last-modified: 2023-07-18T07:28:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WJWT2-RIPE
org-name:    Wojciech Jerzy Winkel trading as "Tempus Telecom"
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Marcelinska 92
address:    60-324
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48616670200
fax-no:     +48618465215
abuse-c:    AR35266-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TEMPUS-TELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TEMPUS-TELECOM-MNT
created:    2014-08-22T14:20:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jacek Szymaniak
address:    ul. Marcelinska 92
address:    60-324
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48570363959
nic-hdl:    JS22529-RIPE
mnt-by:     TEMPUS-TELECOM-MNT
created:    2020-11-05T14:59:27Z
last-modified: 2020-11-05T14:59:27Z
source:     RIPE

person:     Wojciech Winkel
address:    ul. Kujawska 8/52
address:    70-425 Szczecin
address:    Poland
phone:     +48 61 861 11 40
nic-hdl:    WOWI1-RIPE
mnt-by:     TEMPUS-TELECOM-MNT
created:    2011-10-07T08:25:40Z
last-modified: 2011-11-15T17:26:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]