| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UPMUX-AS AS47750

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47750
as-name:    UPMUX-AS
org:      ORG-RNB5-RIPE
import:     from AS44103 accept ANY
export:     to AS44103 announce AS47750
import:     from AS206281 accept ANY
export:     to AS206281 announce AS47750
admin-c:    RNBN1-RIPE
tech-c:     RNBN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RTMNETWORKS-MNT
created:    2020-07-29T11:37:46Z
last-modified: 2022-08-22T10:02:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RNB5-RIPE
org-name:    RTM Networks B.V.
org-type:    LIR
address:    Molenkamp 10
address:    7822EH
address:    Emmen
address:    NETHERLANDS
country:    NL
phone:     +31505690098
admin-c:    RNBN1-RIPE
tech-c:     RNBN1-RIPE
abuse-c:    AR63071-RIPE
mnt-ref:    xtom
mnt-ref:    RTMNETWORKS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RTMNETWORKS-MNT
created:    2021-05-07T18:41:28Z
last-modified: 2022-07-20T09:00:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RTM Networks B.V. NOC
address:    NETHERLANDS
address:    Emmen
address:    7822EH
address:    Molenkamp 10
phone:     +31505690098
nic-hdl:    RNBN1-RIPE
mnt-by:     lir-nl-rtmnetworks-1-MNT
created:    2021-05-07T18:41:27Z
last-modified: 2021-05-07T18:41:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]