| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.249.90 (lg) / ec2-54-237-249-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:f95a::36ed:f95a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORIFLAME-AS AS47749

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47749
as-name:    ORIFLAME-AS
org:      ORG-OSs2-RIPE
import:     from AS29208 accept ANY
import:     from AS12767 accept ANY
export:     to AS29208 announce AS47749
export:     to AS12767 announce AS47749
admin-c:    OSW1-RIPE
tech-c:     OSW1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-OSW-MNT
created:    2008-08-13T11:51:02Z
last-modified: 2018-09-04T10:34:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OSs2-RIPE
org-name:    ORIFLAME SOFTWARE s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Ladova 389/10
address:    779 00
address:    Olomouc
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420225994411
fax-no:     +420225994412
admin-c:    VN595-RIPE
mnt-ref:    RIPE-OSW-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-OSW-MNT
abuse-c:    OSW1-RIPE
created:    2008-08-08T10:22:48Z
last-modified: 2018-01-15T14:06:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OSW ROLE
address:    Na Pankraci 1618/30
address:    Prague
mnt-by:     RIPE-OSW-MNT
abuse-mailbox: abuse@oriflame.com
admin-c:    VN595-RIPE
admin-c:    JP11223-RIPE
admin-c:    SS32600-RIPE
tech-c:     VN595-RIPE
nic-hdl:    OSW1-RIPE
created:    2008-08-13T12:10:27Z
last-modified: 2018-03-21T17:00:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]