| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Teneta AS47725

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47725
as-name:    Teneta
org:      ORG-TL111-RIPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS47725:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199263 accept AS199263
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199263 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15626 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15626 announce AS47725:AS-CUSTOMERS
import:     from AS24688 action pref=90; accept AS-KIX
export:     to AS24688 announce AS47725
import:     from AS15772 action pref=91; accept ANY
export:     to AS15772 announce AS47725
default:    to AS15772 action pref=10; networks ANY
import:     from AS3255 action pref=91; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS47725:AS-CUSTOMERS
default:    to AS3255 action pref=10; networks ANY
import:     from AS31598 action pref=90; accept ANY
export:     to AS31598 announce AS47725
import:     from AS199263 action pref=92; accept ANY
export:     to AS199263 announce ANY
import:     from AS15626 action pref=89; accept ANY
export:     to AS15626 announce AS47725:AS-CUSTOMERS
admin-c:    AK2273-RIPE
tech-c:     AK2273-RIPE
tech-c:     KAV3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TENETA
created:    2008-08-08T08:09:24Z
last-modified: 2018-09-04T10:34:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TL111-RIPE
org-name:    Teneta LTD
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Chernishevskaya, 56
address:    61002
address:    Kharkov
address:    UKRAINE
phone:     +380577063602
fax-no:     +380577063939
mnt-ref:    MNT-TENETA
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TENETA
abuse-c:    TEN12345
created:    2008-07-30T11:01:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Kovalenko
address:    Teneta LTD
address:    8 Karazina ave
address:    Kharkov
address:    UA
phone:     +380 572 450977
fax-no:     +380 572 450977
nic-hdl:    AK2273-RIPE
mnt-by:     LINCOM-MNT
created:    2003-02-07T13:42:50Z
last-modified: 2003-02-07T13:42:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andy Kryachko
address:    Lincom
address:    1, Samerovsky lane
address:    Kharkov
address:    UA
phone:     +380 66 403 06 18
nic-hdl:    KAV3-RIPE
mnt-by:     KHARTECH-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2009-01-23T17:25:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]