| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRINOVIS-NET AS47706

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47706
as-name:    PRINOVIS-NET
remarks:    Prinovis GmbH & Co. KG, Friedensallee 271, D-22763 Hamburg, +49 40 570130-0
org:      ORG-PA143-RIPE
import:     from AS3209 accept ANY
export:     to AS3209 announce AS47706
import:     from AS8881 accept ANY
export:     to AS8881 announce AS47706
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS47706
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS47706
admin-c:    WS1489-RIPE
admin-c:    MF5354-RIPE
tech-c:     WS1489-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     TG1621-RIPE
mnt-by:     ARCOR-MNT
mnt-by:     de-prinovis-1-mnt
created:    2008-08-06T10:28:32Z
last-modified: 2018-11-06T09:17:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MAT1-RIPE

organisation:  ORG-PA143-RIPE
org-name:    Prinovis Ahrensburg Gmbh
org-type:    OTHER
remarks:    Organisation Object for Prinovis GmbH & Co. KG (II)
address:    Alter Postweg 6
address:    D-22926 Ahrensburg
address:    DE
phone:     +49 40 570130-0
abuse-c:    AR26920-RIPE
admin-c:    WS1489-RIPE
tech-c:     WS1489-RIPE
mnt-ref:    ARCOR-MNT
mnt-by:     ARCOR-MNT
mnt-by:     de-prinovis-1-mnt
created:    2006-04-21T11:21:55Z
last-modified: 2018-11-06T09:25:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Forst
address:    Prinovis Itzehoe
address:    Vossbarg
address:    25524 Itzehoe
address:    GERMANY
phone:     +4821777741
fax-no:     +48211798741
nic-hdl:    MF5354-RIPE
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2006-01-16T08:57:41Z
last-modified: 2006-01-16T08:57:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Thomas Giese
address:    Prinovis Itzehoe
address:    Vossbarg
address:    25524 Itzehoe
address:    GERMANY
phone:     +4821777766
fax-no:     +48211798766
nic-hdl:    TG1621-RIPE
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2006-01-16T08:57:41Z
last-modified: 2006-01-16T08:57:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wolfhard Sembdner
address:    Prinovis GmbH & Co. KG
address:    Friedensallee 271
address:    D-22763 Hamburg
address:    DE
phone:     +49 40 570130-0
mnt-by:     ARCOR-MNT
mnt-by:     de-prinovis-1-mnt
nic-hdl:    WS1489-RIPE
created:    2006-04-21T10:32:31Z
last-modified: 2018-11-06T09:31:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]