| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ACADEMIA-AS AS47704

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47704
as-name:    ACADEMIA-AS
org:      ORG-AL331-RIPE
import:     from AS29611 accept ANY
export:     to AS29611 announce AS-ACADEMIA
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS47704
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS47704
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS47704
import:     from AS8714 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS8714 announce AS-ACADEMIA
admin-c:    GS15788-RIPE
tech-c:     PM1438
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ACADEMIA-GS
created:    2014-11-21T11:08:18Z
last-modified: 2019-08-20T14:46:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL331-RIPE
org-name:    Academia Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    8 Kinetic Cresent, Inova Park
address:    EN3 7XH
address:    Enfield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441992703900
admin-c:    JD6695-RIPE
admin-c:    MD20973-RIPE
admin-c:    PM1438
abuse-c:    AR31887-RIPE
mnt-ref:    MNT-ACADEMIA-GS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ACADEMIA-GS
tech-c:     MD20973-RIPE
tech-c:     PM1438
created:    2014-06-06T13:43:38Z
last-modified: 2020-12-16T13:40:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Academia Support
address:    8 Kinetic Cresent Innova Park Enfield EN3 7XH
phone:     +44 1992 703 809
nic-hdl:    GS15788-RIPE
mnt-by:     MNT-ACADEMIA-GS
created:    2014-06-09T14:28:53Z
last-modified: 2019-08-06T13:40:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Phil Mack
address:    Academia Ltd
address:    8 Kinetic Crescent
address:    Innova Park
address:    Enfield
address:    EN3 7XH
mnt-by:     MNT-ACADEMIA-GS
phone:     +44 203 697 1777
nic-hdl:    PM1438
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-06-25T18:11:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]