| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPONEO-NET-AS AS47695

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47695
as-name:    OPONEO-NET-AS
org:      ORG-OA235-RIPE
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12741 announce AS47695
import:     from AS5617 action pref=200; accept ANy
export:     to AS5617 announce AS47695
admin-c:    MK7621-RIPE
tech-c:     MK7621-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-08-04T09:57:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:34:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-OA235-RIPE
org-name:    "OPONEO.pl S.A."
org-type:    OTHER
address:    ul. Wojska Polskiego 8
address:    85 171 Bydgoszcz
address:    POLAND
phone:     +48 052 341 88 00
fax-no:     +48 052 341 88 50
abuse-c:    AR24650-RIPE
admin-c:    MK7621-RIPE
tech-c:     MK7621-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-ref:    NETIA-MNT
created:    2008-05-28T11:16:19Z
last-modified: 2014-11-17T16:47:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maciej Karpusiewicz
address:    ul. Wojska Polskiego 8
address:    85 171 Bydgoszcz
address:    Poland
phone:     +48 052 341 88 96
nic-hdl:    MK7621-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2008-05-28T10:11:02Z
last-modified: 2008-05-28T10:11:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]