| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BERSHNET-AS AS47673

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47673
as-name:    BERSHNET-AS
org:      ORG-BLN4-RIPE
import:     from AS199995 accept ANY
import:     from AS15645 action pref = 50; accept AS-UAIX
export:     to AS199995 announce AS47673
export:     to AS15645 announce AS47673
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS47673
import:     from AS15895 accept ANY
export:     to AS15895 announce AS47673
admin-c:    BLN18-RIPE
tech-c:     BLN18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-BERSHNET
created:    2014-11-21T11:19:24Z
last-modified: 2022-08-16T10:40:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-BLN4-RIPE
org-name:    BershNet Ltd.
country:    UA
org-type:    OTHER
phone:     +380674325550
address:    66 600letia str., office 10, Vinnitsa, Ukraine
admin-c:    BLN18-RIPE
tech-c:     BLN18-RIPE
abuse-c:    BLN18-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2014-11-20T13:56:30Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BershNet Ltd. NOC
address:    66 600letia str., office 10, Vinnitsa, Ukraine
phone:     +380674325550
admin-c:    MO7782-RIPE
tech-c:     MO7782-RIPE
nic-hdl:    BLN18-RIPE
abuse-mailbox: noc@bershnet.com.ua
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2014-11-20T13:56:30Z
last-modified: 2022-08-17T11:42:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]