| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  insomnia-uk-as AS47671

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47671
as-name:    insomnia-uk-as
org:      ORG-NNL34-RIPE
descr:     UK insomnia Events
descr:     insomnia Gaming Festival
descr:     The NEC, Birminham
remarks:    PLEASE CONTACT abuse@novacap.net REGARDING ABUSE
remarks:    Contact to any other email address will be ignored.
admin-c:    NA6935-RIPE
tech-c:     NA6935-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-novacorp-1-MNT
created:    2018-04-17T11:21:28Z
last-modified: 2021-06-28T14:56:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NNL34-RIPE
org-name:    Novacorp Networks Limited
org-type:    LIR
address:    3rd Floor One London Square
address:    GU1 1UN
address:    Guildford
address:    UNITED KINGDOM
country:    GB
phone:     +447801478888
admin-c:    NA6935-RIPE
tech-c:     NA6935-RIPE
abuse-c:    AR62335-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-novacorp-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-novacorp-1-MNT
created:    2021-01-25T12:28:32Z
last-modified: 2021-01-25T12:28:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC
address:    3rd Floor One London Square
address:    GU1 1UN
address:    Guildford
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447801478888
nic-hdl:    NA6935-RIPE
mnt-by:     lir-uk-novacorp-1-MNT
created:    2021-01-25T12:28:31Z
last-modified: 2021-01-25T12:28:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]