| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCANEX-AS AS47668

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47668
as-name:    SCANEX-AS
org:      ORG-SRaD1-RIPE
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS31430 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS47668
export:     to AS31430 announce AS47668
admin-c:    VG731-RIPE
admin-c:    CTN-RIPE
tech-c:     VG731-RIPE
tech-c:     CTN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COMSTAR-MNT
created:    2008-07-30T07:25:00Z
last-modified: 2019-11-27T10:09:43Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ZM1-RIPE

organisation:  ORG-SRaD1-RIPE
org-name:    LLC "R&D Center "ScanEx"
org-type:    OTHER
address:    22/5 L'va Tolstogo Street, Moscow, 119021, Russia
abuse-c:    AR30935-RIPE
mnt-ref:    MTU-NOC
mnt-by:     MTU-NOC
created:    2008-07-04T12:17:13Z
last-modified: 2014-11-17T22:50:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      COMSTAR Telecommunications NOC
address:    COMSTAR United Telesystems
address:    Smolenskaya-Sennaya Sq., 27, build.2
address:    119121 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 9560000
fax-no:     +7 495 9560795
remarks:    trouble: -------------------------------------------------
remarks:    trouble: * NOC: 5x9 (08:30-17:30 Moscow local time)
remarks:    trouble: * Duty staff: 7x24
remarks:    trouble: General questions: noc@comstar.ru
remarks:    trouble: Spam and abuse: abuse@comstar.ru
remarks:    trouble: Routing: rmaster@comstar.ru
remarks:    trouble: Other: support@comstar.ru
remarks:    trouble: -------------------------------------------------
admin-c:    AUM3-RIPE
tech-c:     AUM3-RIPE
tech-c:     SNF100-RIPE
tech-c:     TABY-RIPE
tech-c:     PRV-RIPE
tech-c:     LAP-RIPE
tech-c:     POMA-RIPE
nic-hdl:    CTN-RIPE
remarks:    http://noc.comstar.ru
mnt-by:     COMSTAR-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-06-07T07:35:33Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@comstar.ru

person:     Vladimir Gershenzon
address:    ul.Rossolimo 5/22 building 1
address:    Moscow
address:    119021, Russia
phone:     +007 095 246-2593
nic-hdl:    VG731-RIPE
created:    2004-08-18T11:28:01Z
last-modified: 2016-04-06T15:06:53Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]