| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.49 (lg) / ec2-44-192-38-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:2631::2cc0:2631 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROFISOL-AS AS47602

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47602
as-name:    PROFISOL-AS
org:      ORG-SPTS1-RIPE
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=110; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS47602
export:     to AS8708 announce AS47602
admin-c:    PST-RIPE
tech-c:     PST-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROFISOL-MNT
created:    2008-07-18T11:49:08Z
last-modified: 2020-02-28T16:29:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPTS1-RIPE
org-name:    Profisol Telecom S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Soseaua Iancului 46-48
address:    021726
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40728555004
fax-no:     +40212434035
admin-c:    SFM20-RIPE
abuse-c:    PA7083-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PROFISOL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROFISOL-MNT
created:    2008-06-30T10:42:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:33:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Profisol NOC
address:    Sos Iancului 46-48
address:    Sector 2 - Bucuresti
abuse-mailbox: abuse@profisol.ro
admin-c:    SFM-RIPE
tech-c:     SFM-RIPE
nic-hdl:    PST-RIPE
mnt-by:     PROFISOL-MNT
created:    2012-02-20T17:42:39Z
last-modified: 2015-10-06T13:32:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]