| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NetLife-AS AS47550

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47550
org:      ORG-FBOV1-RIPE
as-name:    NetLife-AS
admin-c:    BO1943-RIPE
tech-c:     IP3166-RIPE
import:     from AS8343 accept ANY
import:     from AS61240 accept ANY
import:     from AS6768 accept ANY
import:     from AS39728 accept ANY
export:     to AS8343 announce AS47550
export:     to AS61240 announce AS47550
export:     to AS6768 announce AS47550
export:     to AS39728 announce AS47550
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NetLifeSV-MNT
created:    2011-09-02T06:59:07Z
last-modified: 2018-09-04T11:04:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML410-RIPE

organisation:  ORG-FBOV1-RIPE
org-name:    FOP Bratinov Oleg Vyacheslavovich
org-type:    OTHER
address:    UA, Sverdlovsk, 60 years of SRSR, 40/115
abuse-c:    ACRO100-RIPE
mnt-ref:    NetLifeSV-MNT
mnt-by:     NetLifeSV-MNT
created:    2016-01-12T16:45:37Z
last-modified: 2016-01-13T13:15:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bratinov Oleg
address:    UA, Sverdlovsk, 60 years of SRSR, 40/115
phone:     +38095-25-777-13
nic-hdl:    BO1943-RIPE
mnt-by:     NetLifeSV-MNT
created:    2016-01-12T09:50:35Z
last-modified: 2016-01-12T09:50:35Z
source:     RIPE

person:     Ivankov Pavel
address:    UA, Sverdlovsk, 60 years of SRSR, 40/115
phone:     +38066-606-88-70
nic-hdl:    IP3166-RIPE
mnt-by:     NetLifeSV-MNT
created:    2016-01-12T16:16:19Z
last-modified: 2016-01-12T16:16:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]