| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  asadnet AS47546

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47546
member-of:   as-asadnet-set
as-name:    asadnet
org:      ORG-ATTA1-RIPE
import:     from AS51407 accept ANY
export:     to AS51407 announce AS47546
import:     from as197350 accept ANY
export:     to as197350 announce AS47546
import:     from as34008 accept ANY
export:     to as34008 announce AS47546
export:     to AS61417 announce AS47546
import:     from AS61417 accept ANY
import:     from AS42013 accept ANY
export:     to AS42013 announce AS47546
admin-c:    NO1935-RIPE
tech-c:     NO1935-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ps-asadnet-1-mnt
created:    2016-03-29T12:48:11Z
last-modified: 2021-08-27T08:03:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATTA1-RIPE
org-name:    Asad Tom trading as AsadNet
country:    PS
org-type:    LIR
address:    main street - AsadNet
address:    00970
address:    Ramallah
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +970598575834
admin-c:    AKST2-RIPE
tech-c:     AKST2-RIPE
abuse-c:    AR35576-RIPE
mnt-ref:    asadtom-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     asadtom-mnt
created:    2016-03-01T14:05:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations
address:    Palestine, Ramallah, Mazra'a Sharqiya, asadnet
admin-c:    AKST2-RIPE
tech-c:     AKST2-RIPE
nic-hdl:    NO1935-RIPE
mnt-by:     ps-asadnet-1-mnt
mnt-by:     asadtom-mnt
created:    2021-08-27T07:17:05Z
last-modified: 2021-08-27T07:17:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]