| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IQPL-AS AS47544

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47544
as-name:    IQPL-AS
org:      ORG-IQPL1-RIPE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-IQPL
import:     from AS51155 accept AS51155
import:     from AS51155 accept AS41865
export:     to AS51155 announce ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-IQPL
import:     from AS12831 accept ANY
export:     to AS12831 announce AS47544
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-IQPL
import:     from AS59901 accept ANY
export:     to AS59901 announce AS-IQPL
import:     from AS29314 accept ANY
export:     to AS29314 announce AS-IQPL
import:     from AS212819 accept AS212819
export:     to AS212819 announce ANY
import:     from AS50840 accept AS50840
export:     to AS50840 announce ANY
admin-c:    KL584-RIPE
admin-c:    BN2444-RIPE
tech-c:     BN2444-RIPE
tech-c:     RS3206-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IQPL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-07-03T15:33:24Z
last-modified: 2020-10-30T13:49:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IQPL1-RIPE
org-name:    IQ PL Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Geodetow 16
address:    80-298
address:    Gdansk
address:    POLAND
phone:     +48583260990
fax-no:     +48583260999
abuse-c:    AR16430-RIPE
tech-c:     RS3206-RIPE
tech-c:     BN2444-RIPE
mnt-ref:    IQPL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IQPL-MNT
admin-c:    BN2444-RIPE
created:    2005-09-28T09:53:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartlomiej Nowak
address:    IQ PL Sp. z o.o.
address:    ul. Geodetow 16
address:    80-298 Gdansk
address:    Poland
phone:     +48 58 326 09 90
nic-hdl:    BN2444-RIPE
mnt-by:     IQPL-MNT
created:    2015-07-15T06:18:36Z
last-modified: 2017-02-22T20:19:27Z
source:     RIPE

person:     Krzysztof Lendzion
address:    IQ PL
address:    ul. Geodetow 16
address:    80-298 Gdansk
address:    POLAND
phone:     +48 58 326 09 90
nic-hdl:    KL584-RIPE
mnt-by:     IQPL-MNT
created:    2003-08-20T07:10:30Z
last-modified: 2015-12-22T10:40:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Suchowirski
address:    IQ PL Sp. z o.o.
address:    ul. Geodetow 16
address:    80-298 Gdansk
address:    Poland
phone:     +48 58 326 09 90
fax-no:     +48 58 326 09 90
mnt-by:     IQPL-MNT
nic-hdl:    RS3206-RIPE
created:    2007-02-01T10:18:08Z
last-modified: 2015-12-22T10:39:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]