| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NVTC-AS AS47530

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47530
as-name:    NVTC-AS
org:      ORG-LKSP1-RIPE
import:     from AS21127 accept ANY
import:     from AS48858 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
import:     from AS13094 accept ANY
export:     to AS21127 announce AS47530
export:     to AS48858 announce AS47530
export:     to AS20485 announce AS47530
export:     to AS13094 announce AS47530
admin-c:    VS3172-RIPE
tech-c:     SK1434-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     KPF5-RIPE
mnt-by:     MNT-NVTC
created:    2008-07-02T12:54:18Z
last-modified: 2019-03-26T13:47:29Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OC46-RIPE

organisation:  ORG-LKSP1-RIPE
org-name:    Novokuznetsk Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    Russia, Novokuznetsk, Toreza Str., 43
abuse-c:    AR21420-RIPE
mnt-ref:    MNT-LKS-PRODUMNET
mnt-by:     MNT-LKS-PRODUMNET
created:    2008-06-25T07:21:05Z
last-modified: 2014-07-22T10:51:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin P. Fedorov
address:    Moscow, Russia
phone:     +7 495 7413999
nic-hdl:    KPF5-RIPE
created:    2006-01-29T05:23:49Z
last-modified: 2012-05-23T07:40:20Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SINTECH-MNT

person:     Stanislav Kislitsyn
address:    Russia, Kemerovo distr, Novokuznetsk, Morisa Toreza st. 43
phone:     +79609192802
nic-hdl:    SK1434-RIPE
created:    2004-11-15T02:59:51Z
last-modified: 2016-04-06T17:19:53Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Vasiliy Shutkov
address:    Russia, Novokuznetsk, Toreza 101A-59
phone:     +79069313440
phone:     +79511787804
mnt-by:     MNT-NVTC
nic-hdl:    VS3172-RIPE
created:    2009-08-04T16:22:05Z
last-modified: 2010-11-25T10:28:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]