| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYLINE-UA-AS AS47513

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47513
as-name:    SKYLINE-UA-AS
descr:     ISP Skyline
descr:     Ukraine, Kharkiv
remarks:
remarks:    =========== Upstreams ===========
import:     from AS43110 action pref=140; accept ANY # RostNet
export:     to AS43110 announce AS-SKYLINE-KH
remarks:    =========== Exchanges ==========
import:     from AS20850 action pref=120; accept AS-UAIX # UA-IX via Valor
export:     to AS20850 announce AS-SKYLINE-KH
import:     from AS31210 action pref=120; accept AS-DTEL-IX # DTEL
export:     to AS31210 announce AS-SKYLINE-KH
remarks:    =========== Neighbors ===========
import:     from AS50130 action pref=140; accept ANY # ISP Syndicate
export:     to AS50130 announce ANY
import:     from AS61058 action pref=140; accept ANY # ISP S-HOST
export:     to AS61058 announce ANY
import:     from AS34700 action pref=140; accept AS-KHMAXNET # Maxnet
export:     to AS34700 announce AS-SKYLINE-KH
import:     from AS13188 action pref=140; accept AS13188 # Triolan
export:     to AS13188 announce AS-SKYLINE-KH
remarks:    =================================
remarks:
org:      ORG-FZVO1-RIPE
admin-c:    ZVO2-RIPE
tech-c:     ZVO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKYLINE-UA-MNT
created:    2008-06-30T13:40:58Z
last-modified: 2019-08-28T16:28:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AL633-RIPE

organisation:  ORG-FZVO1-RIPE
org-name:    FOP Zubenko Volodimir Oleksandrovich
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, 61143 Kharkiv, Kolcevaya street 124, ap.70
phone:     +380577597735
fax-no:     +380577632233
abuse-c:    AR30535-RIPE
admin-c:    ZVO2-RIPE
tech-c:     ZVO2-RIPE
mnt-ref:    SKYLINE-UA-MNT
mnt-by:     SKYLINE-UA-MNT
created:    2008-04-24T07:45:59Z
last-modified: 2015-04-14T14:38:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zubenko Volodimir Oleksandrovich
address:    Ukraine, Kharkiv
phone:     +380577597735
nic-hdl:    ZVO2-RIPE
mnt-by:     SKYLINE-UA-MNT
created:    2008-04-24T07:28:04Z
last-modified: 2015-04-14T14:39:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]