| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONSIDERIT AS47492

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47492
as-name:    CONSIDERIT
org:      ORG-CIL36-RIPE
import:     from AS56595 accept ANY
export:     to AS56595 announce AS47492
import:     from AS43131 accept ANY
export:     to AS43131 announce AS47492
admin-c:    SG13137-RIPE
tech-c:     IK3984-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-STUARTGILBERTSON
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-IAINKAY
created:    2016-03-29T14:04:09Z
last-modified: 2018-09-29T20:23:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CIL36-RIPE
org-name:    Consider IT Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    37 Shore
address:    EH6 6QU
address:    Edinburgh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 (0)131 510 0110
admin-c:    SG13137-RIPE
tech-c:     IK3984-RIPE
tech-c:     SG13137-RIPE
abuse-c:    AR31750-RIPE
mnt-ref:    CONSIDERIT-MNT-IAINKAY
mnt-ref:    CONSIDERIT-MNT-STUARTGILBERTSON
mnt-ref:    FLUENCY-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-IAINKAY
created:    2015-04-02T15:15:52Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:11Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +44 (0)131 510 0880

person:     Iain Kay
address:    37 Shore
address:    EH6 6QU
address:    Edinburgh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 (0)131 510 0110
fax-no:     +44 (0)131 510 0880
nic-hdl:    IK3984-RIPE
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-IAINKAY
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-STUARTGILBERTSON
created:    2016-03-25T13:39:18Z
last-modified: 2018-09-29T20:13:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stuart Gilbertson
address:    37 Shore
address:    EH6 6QU
address:    Edinburgh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 (0)131 510 0110
fax-no:     +44 (0)131 510 0880
nic-hdl:    SG13137-RIPE
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-STUARTGILBERTSON
mnt-by:     CONSIDERIT-MNT-IAINKAY
created:    2015-04-02T15:15:50Z
last-modified: 2018-09-29T20:13:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]