| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ADSWIZZ-AS AS47458

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47458
as-name:    ADSWIZZ-AS
org:      ORG-ARS12-RIPE
import:     from AS6718 accept ANY
export:     to AS6718 announce AS47458
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS47458
admin-c:    CC18655-RIPE
tech-c:     CC18655-RIPE
status:     ASSIGNED
abuse-c:    ARS129-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ADSWIZZ
mnt-by:     AS6718-MNT
created:    2018-09-28T11:36:22Z
last-modified: 2020-12-07T12:46:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NCS28-RIPE

organisation:  ORG-ARS12-RIPE
org-name:    ADSWIZZ RO SRL
org-type:    OTHER
address:    Str. Calea Floreasca, Nr. 169
address:    Cladirea X Cube, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti
abuse-c:    ARS113-RIPE
admin-c:    CC18655-RIPE
tech-c:     CC18655-RIPE
mnt-ref:    MNT-ADSWIZZ
mnt-by:     MNT-ADSWIZZ
created:    2018-09-07T08:55:30Z
last-modified: 2018-09-07T08:56:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Catalin Calinoiu
address:    ADSWIZZ RO SRL
phone:     +40215280191
nic-hdl:    CC18655-RIPE
mnt-by:     MNT-ADSWIZZ
created:    2018-09-07T08:24:40Z
last-modified: 2018-09-07T08:24:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]