| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.226.97.214 (lg) / ec2-3-226-97-214.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e2:61d6::3e2:61d6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITSERVICE AS47453

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47453
as-name:    ITSERVICE
org:      ORG-ML96-RIPE
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS47453
import:     from AS34368 accept ANY
export:     to AS34368 announce AS47453
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS47453
admin-c:    SGA69-RIPE
tech-c:     SGA69-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GCN-LIR-MNT
created:    2008-06-20T12:47:02Z
last-modified: 2020-04-17T05:16:11Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GCN3-RIPE

organisation:  ORG-ML96-RIPE
org-type:    OTHER
org-name:    ITservice 2009 LTD
address:    50, Ivan Vazov Str.
address:    Pleven
address:    Bulgaria
phone:     +359887371498
admin-c:    SGA69-RIPE
tech-c:     SGA69-RIPE
abuse-c:    AR24519-RIPE
mnt-ref:    GlobalComNet
mnt-by:     GlobalComNet
created:    2008-06-18T08:20:09Z
last-modified: 2017-04-19T12:10:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samuil Georgiev Arsov
address:    ITservice 2009 LTD
address:    50, Ivan Vazov Str.
address:    Pleven
address:    Bulgaria
phone:     +359887371498
nic-hdl:    SGA69-RIPE
mnt-by:     GCN-LIR-MNT
created:    2017-04-19T12:04:50Z
last-modified: 2017-04-19T12:04:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]