| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRTY-AS AS47448

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47448
as-name:    PRTY-AS
org:      ORG-PS32-RIPE
import:     from AS8301 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34803 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8301 announce AS47448
export:     to AS34803 announce AS47448
admin-c:    PRTY1-RIPE
tech-c:     PRTY1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PRTY-MNT
created:    2008-06-20T10:47:19Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PS32-RIPE
org-name:    Entain Corporate Services Limited
country:    GI
org-type:    LIR
address:    SUITE 6, ATLANTIC SUITES, EUROPORT AVENUE
address:    GX11 1AA
address:    Gibraltar
address:    GIBRALTAR
phone:     +350 200 78700
fax-no:     +35020041085
abuse-c:    AR15425-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PRTY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PRTY-MNT
admin-c:    PRTY1-RIPE
created:    2006-11-23T11:11:06Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Entain Network Engineering Group
address:    Suite 6, Atlantic Suites
address:    Europort, Gibraltar
abuse-mailbox: abuse@gvcgroup.com
admin-c:    LP13886-RIPE
tech-c:     LP13886-RIPE
nic-hdl:    PRTY1-RIPE
mnt-by:     PRTY-MNT
mnt-by:     BETANDWIN-MNT
created:    2008-05-15T15:23:21Z
last-modified: 2023-09-14T13:11:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]