| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BST-AS AS47440

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47440
as-name:    BST-AS
org:      ORG-BSTO1-RIPE
remarks:    ================ IPv4 Uplinks ================
remarks:    ====== SOVAM-AS ======
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-BST
remarks:    ====== RETN.NET-AS ======
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-BST
remarks:    ====== MSK-IX-RS ======
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-BST
remarks:    ====== DINET-AS ======
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS-BST
remarks:    ====== O2CLOUD-AS ======
import:     from AS208349 accept ANY
export:     to AS208349 announce AS-BST
remarks:    ================ IPv6 Uplinks ================
remarks:    ====== Beeline ======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-BST-IPV6
remarks:    ====== Retn.net ======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-BST-IPV6
remarks:    ====== MSK-IX-RS ======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-BST-IPV6
remarks:    ====== DINET-AS ======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12695 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12695 announce AS-BST-IPV6
remarks:    ====== O2CLOUD-AS ======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208349 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208349 announce AS-BST-IPV6
remarks:    ================ IPv4 Customers ================
remarks:    ======HOME-ME-AS======
import:     from AS200830 accept AS200830
export:     to AS200830 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======CRT-Service-AS======
import:     from AS34155 accept AS34155
export:     to AS34155 announce ANY
remarks:    ======NPO VMI======
import:     from AS44014 accept AS44014
export:     to AS44014 announce ANY
remarks:    ======SKBKONTUR======
import:     from AS49675 accept AS49675
export:     to AS49675 announce ANY
remarks:    ======ProfIT======
import:     from AS206301 accept AS206301
export:     to AS206301 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======PECOM-AS======
import:     from AS197756 accept AS197756
export:     to AS197756 announce ANY
remarks:    ======GORSUP-AS======
import:     from AS199602 accept AS199602
export:     to AS199602 announce ANY
remarks:    ======Aeroclub======
import:     from AS48499 accept AS48499
export:     to AS48499 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======Gemotest======
import:     from AS205567 accept AS205567
export:     to AS205567 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======URALCHEM======
import:     from AS62293 accept AS62293
export:     to AS62293 announce ANY
remarks:    ======ITELLA======
import:     from AS47429 accept AS47429
export:     to AS47429 announce ANY
remarks:    ======RusTowers======
import:     from AS200790 accept AS200790
export:     to AS200790 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======E-COM======
import:     from AS41775 accept AS41775
export:     to AS41775 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======AvtoGermes======
import:     from AS209448 accept AS209448
export:     to AS209448 announce ANY
remarks:    ======LUXOFT======
import:     from AS201381 accept AS201381
export:     to AS201381 announce ANY
remarks:    ======ATOL======
import:     from AS38971 accept AS38971
export:     to AS38971 announce ANY
remarks:    ======EXMO======
import:     from AS59530 accept AS59530
export:     to AS59530 announce ANY
remarks:    ======SYSTEMATIKA======
import:     from AS211724 accept AS211724
export:     to AS211724 announce ANY
remarks:    ======OZON_BANK======
import:     from AS207986 accept AS207986
export:     to AS207986 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ======SOFTLINE======
import:     from AS60034 accept AS60034
export:     to AS60034 announce ANY
remarks:    ======_CEMROS_======
import:     from AS35580 accept AS35580
export:     to AS35580 announce { 0.0.0.0/0 }
remarks:    ================ IPv6 Customers ================
remarks:    ======RBK======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44204 accept AS44204
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44204 announce ANY
remarks:    ======SKBKONTUR_v6======
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49675 accept AS49675
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49675 announce ANY
admin-c:    AA36796-RIPE
tech-c:     AA36796-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ru-bstelehouse-1-MNT
created:    2008-06-19T15:57:08Z
last-modified: 2024-02-07T16:17:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BSTO1-RIPE
org-name:    BUSINESS SYSTEM TELEHOUSE, OOO
country:    RU
org-type:    LIR
address:    prospekt Volgogradski, d. 42 korp. 9
        et. 2, pom. II, kom. 17-30
address:    109316
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959357200
admin-c:    AA36796-RIPE
tech-c:     AA36796-RIPE
abuse-c:    AR61345-RIPE
mnt-ref:    ru-bstelehouse-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-bstelehouse-1-MNT
created:    2020-11-16T08:42:08Z
last-modified: 2023-05-19T11:09:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      abuse
address:    prospekt Volgogradski, d. 42 korp. 9 et. 2, pom. II, kom. 17-30
address:    109316
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959357200
nic-hdl:    AA36796-RIPE
mnt-by:     ru-bstelehouse-1-MNT
created:    2020-11-16T08:42:07Z
last-modified: 2020-11-16T08:42:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]