| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PSKOVLINE-AS AS47438

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47438
as-name:    PSKOVLINE-AS
import:     from AS31500 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-PSKOVLINE
import:     from AS210416 action pref=100; accept ANY
export:     to AS210416 announce AS-PSKOVLINE
export:     to AS50952 announce AS-PSKOVLINE
import:     from AS50952 action pref=100; accept ANY
export:     to AS56613 announce AS-PSKOVLINE
import:     from AS56613 action pref=100; accept ANY
org:      ORG-PL55-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8997 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-PSKOVLINE
export:     to AS8997 announce AS-PSKOVLINE
admin-c:    KAL29-RIPE
tech-c:     KAL29-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-PSKOVLINE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-06-19T15:13:02Z
last-modified: 2022-02-28T12:23:21Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-PL55-RIPE
org-name:    Pskovline Ltd.
org-type:    OTHER
address:    54, Oktyabrskiy avenue
address:    180004
address:    Pskov
address:    Russian Federation
phone:     +78112201000
geoloc:     57.810581 28.359853
abuse-c:    AR30436-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-ref:    MNT-PSKOVLINE
mnt-by:     MNT-PSKOVLINE
created:    2008-05-27T11:56:39Z
last-modified: 2020-04-16T08:59:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konstantin Aleksandrovich Luzhnetskiy
address:    Russia, 180004, Pskov, Oktyabrskiy 54
mnt-by:     MNT-PSKOVLINE
phone:     +7 8112-70-00-00
nic-hdl:    KAL29-RIPE
created:    2008-05-27T11:56:35Z
last-modified: 2012-09-25T07:59:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]