| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIBSET-KEM-AS AS47433

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47433
as-name:    SIBSET-KEM-AS
org:      ORG-CNL7-RIPE
remarks:    ----- Upstreams -----
import:     from AS21127 accept ANY
export:     to AS21127 announce AS47433
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS47433
import:     from AS50928 accept ANY
export:     to AS50928 announce AS47433
import:     from AS13094 accept ANY
export:     to AS13094 announce AS47433
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-SIBSET-KEM
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS47433
import:     from AS48858 accept ANY
export:     to AS48858 announce AS-SIBSET-KEM
remarks:    ----- Peers -----
remarks:    ------ NSK-IX -------
import:     from AS42403 action pref=900; accept AS-NSKROUTESERVER
export:     to AS42403 announce AS47433
remarks:    ------ KRS-IX -------
import:     from AS60430 action pref=900; accept AS-RED-IX-PEERS
export:     to AS60430 announce AS47433
remarks:    ------ Customers -------
import:     from AS50776 accept AS50776
export:     to AS50776 announce ANY
import:     from AS24811 accept AS-ZAO-KES
export:     to AS24811 announce ANY
remarks:    --- Telecom Ltd ---
export:     to AS50029 announce ANY
import:     from AS50029 accept AS50029
admin-c:    NOC211-RIPE
tech-c:     NOC211-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIBSET-MNT
created:    2008-06-19T10:33:12Z
last-modified: 2018-09-17T07:23:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CNL7-RIPE
org-name:    Sibirskie Seti Ltd.
org-type:    LIR
address:    118, Saltykova-Shchedrina Str.
address:    630132
address:    Novosibirsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73832050000
phone:     +73843940000
fax-no:     +73832050000
fax-no:     +73843391245
admin-c:    NOC211-RIPE
tech-c:     NOC211-RIPE
abuse-c:    SNAT1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIBSET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIBSET-MNT
created:    2006-05-23T10:11:04Z
last-modified: 2019-02-13T05:52:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Siberian Networks NOC
address:    LTD Siberian Networks
address:    1/2, Dzerzhinskogo av.
address:    630015, Novosibirsk, Russia
phone:     +7 383 2050000
fax-no:     +7 383 2050000
remarks:    ******************************************************
remarks:    Points of contact for Siberian Networks NOC:
remarks:    _
remarks:    Spam and security issues: abuse@sibset-team.ru
remarks:    Routing issues: noc@sibset-team.ru
remarks:    Mail issues: postmaster@sibset-team.ru
remarks:    General information: info@sibset-team.ru
remarks:    ******************************************************
admin-c:    PK2069-RIPE
admin-c:    AGI16-RIPE
tech-c:     AGI16-RIPE
tech-c:     AD11605-RIPE
nic-hdl:    NOC211-RIPE
mnt-by:     SIBSET-MNT
created:    2007-03-21T10:10:01Z
last-modified: 2019-02-13T05:51:46Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@sibset-team.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]