| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MULTIMEDIA-AS AS47402

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47402
as-name:    MULTIMEDIA-AS
org:      ORG-MMBG1-RIPE
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS47402
import:     from AS31083 accept ANY
export:     to AS31083 announce AS47402
export:     to AS8866 announce ANY
import:     from AS8866 accept ANY
export:     to AS51936 announce ANY
import:     from AS51936 accept ANY
export:     to AS12615 announce ANY
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS57344 announce ANY
import:     from AS57344 accept ANY
admin-c:    MM19217-RIPE
tech-c:     MM19217-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2008-06-12T16:33:31Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-MMBG1-RIPE
org-name:    Multimedia BG EOOD
org-type:    OTHER
address:    Zona B-18 bl. 1-2
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR28785-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2008-06-11T14:45:37Z
last-modified: 2014-11-17T22:38:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milen Mladenov
address:    Multimedia BG EOOD
address:    85 Vladajska Str.
address:    1606 Sofia, Bulgaria
phone:     +35929541882
nic-hdl:    MM19217-RIPE
created:    2007-08-07T12:13:12Z
last-modified: 2016-04-06T22:05:32Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]