| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AMREST-AS AS47401

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47401
as-name:    AMREST-AS
org:      ORG-AR7-RIPE
import:     from AS8246 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS47401
export:     to AS5617 announce AS47401
admin-c:    AW2423-RIPE
tech-c:     AW2423-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AMREST-MNT
created:    2008-06-12T14:06:21Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-AR7-RIPE
org-name:    AmRest Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    pl. Grunwaldzki 25-27
address:    50-365 Wroclaw
address:    Poland
phone:     +48 71 3861000
abuse-c:    AR24563-RIPE
admin-c:    AW2423-RIPE
tech-c:     MG7131-RIPE
mnt-ref:    AMREST-MNT
mnt-by:     AMREST-MNT
created:    2008-04-21T08:32:33Z
last-modified: 2014-11-17T16:43:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Wolczuk
address:    pl. Grunwaldzki 25-27
address:    50-365 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 3861038
phone:     +48 519191038
nic-hdl:    AW2423-RIPE
mnt-by:     TPNET
mnt-by:     AMREST-MNT
created:    2008-04-10T11:31:48Z
last-modified: 2012-08-21T08:19:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]