| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCARTEL-AS AS47395

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47395
as-name:    SCARTEL-AS
org:      ORG-OM1-RIPE
remarks:    ****************************************
remarks:    Contact information:
remarks:    ****************************************
remarks:    Old Abuse: abuse@yotateam.ru
remarks:    Old Peering: noc@yotateam.ru
remarks:    ****************************************
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Technical questions: gnocwest_tr@megafon.ru
remarks:    Routing and peering: gnoceast_backbone@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    Please use abuse-mailbox@megafon.ru e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    ================
remarks:    Upstream
remarks:    ================
import:     from AS-SCARTEL-UPSTREAM action pref=100; accept ANY
export:     to AS-SCARTEL-UPSTREAM announce AS-SCARTEL
remarks:    ================
remarks:    Private peerings
remarks:    ================
remarks:    === peering at SPB-IX ===
import:     from AS3267 action pref=80; accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 announce AS-SCARTEL
import:     from AS3277 action pref=80; accept AS-RUSNETIX
export:     to AS3277 announce AS-SCARTEL
import:     from AS20632 action pref=80; accept AS-PETERSTAR
export:     to AS20632 announce AS-SCARTEL
remarks:    === peering at MSK-IX ===
import:     from AS31430 action pref=80; accept AS-TEL-NET
export:     to AS31430 announce AS-SCARTEL
remarks:    ================
remarks:    Downstream
remarks:    ================
import:     from AS-SCARTEL-DOWNSTREAM action pref=60; accept PeerAS
export:     to AS-SCARTEL-DOWNSTREAM announce any
remarks:    ================
admin-c:    MFON-RIPE
tech-c:     MFON-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SCARTEL-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
mnt-by:     MEGAFON-GNOC-MNT
mnt-by:     MEGAFON-WEST-MNT
created:    2008-06-12T12:26:22Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OM1-RIPE
org-name:    PJSC MegaFon
country:    RU
org-type:    LIR
address:    41, Oruzheyniy lane
address:    127006
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955077777
phone:     +74959801970
fax-no:     +74959801939
fax-no:     +74959801949
admin-c:    MFON-RIPE
tech-c:     MFON-RIPE
abuse-c:    MFON-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:55:06Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MegaFon PJSC - Internet Service Network Operation Center
address:    PJSC "MegaFon"
address:    41, Oruzheyniy lane
address:    Moscow, 127006
address:    Russian Federation
abuse-mailbox: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Customer Service Center, is available at 24 x 7
remarks:    Phone: +8(800)5500500
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Technical questions: gnocwest_tr@megafon.ru
remarks:    Routing and peering: gnoceast_backbone@megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security: abuse-mailbox@megafon.ru
remarks:    Please use abuse-mailbox@megafon.ru e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.megafon.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    PP18881-RIPE
admin-c:    AS48050-RIPE
nic-hdl:    MFON-RIPE
mnt-by:     MEGAFON-RIPE-MNT
created:    2013-03-27T07:19:58Z
last-modified: 2023-11-01T07:01:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]