| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EMAG-AS AS47388

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47388
as-name:    EMAG-AS
org:      ORG-SDIS7-RIPE
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6910 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21294 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5606 announce AS47388
export:     to AS6910 announce AS47388
export:     to AS21294 announce AS47388
admin-c:    TM6326-RIPE
tech-c:     DV3081-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EMAG-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-06-11T11:11:36Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:28Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-SDIS7-RIPE
org-name:    Dante International SA
org-type:    OTHER
address:    Soseaua Virtutii , Nr. 19D
address:    Bucuresti Sector 6
address:    Romania
phone:     +40.21 200.52.00
fax-no:     +40.21 200.52.28
abuse-c:    AR26629-RIPE
admin-c:    TM6326-RIPE
tech-c:     DV3081-RIPE
mnt-by:     EMAG-MNT
mnt-ref:    EMAG-MNT
created:    2008-06-08T07:09:57Z
last-modified: 2016-06-13T13:37:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LIVIU ANDREICUT
address:    SC Dante International SRL
address:    Soseaua Virtutii , Nr. 19D
address:    Bucuresti Sector 6
phone:     +40.21 200.52.00
fax-no:     +40.21 200.52.28
nic-hdl:    DV3081-RIPE
mnt-by:     EMAG-MNT
created:    2012-06-25T12:41:45Z
last-modified: 2016-06-13T13:35:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     TUDOR MANEA
address:    SC Dante International SRL
address:    Soseaua Virtutii , Nr. 19D
address:    Bucuresti Sector 6
phone:     +40.21 200.52.00
fax-no:     +40.21 200.52.28
nic-hdl:    TM6326-RIPE
mnt-by:     EMAG-MNT
created:    2012-06-25T12:46:59Z
last-modified: 2016-06-13T13:35:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]