| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETEX-47362-AS AS47362

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47362
as-name:    NETEX-47362-AS
org:      ORG-NL535-RIPE
import:     from AS49392 accept ANY
export:     to AS49392 announce AS47362
import:     from AS54825 accept ANY
export:     to AS54825 announce AS47362
admin-c:    NL4708-RIPE
tech-c:     NL4708-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETEX
created:    2018-07-02T13:48:09Z
last-modified: 2023-12-29T09:20:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NL535-RIPE
org-name:    Netex Limited
country:    HK
org-type:    LIR
address:    Room 701, 7/F, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road
address:    HK
address:    Wan Chai
address:    HONG KONG
phone:     +852 35686651
admin-c:    NL4708-RIPE
tech-c:     NL4708-RIPE
abuse-c:    NL4708-RIPE
mnt-ref:    NETEX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETEX
created:    2021-11-26T09:07:50Z
last-modified: 2022-05-24T14:47:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netex Limited
address:    Room 701, 7/F, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road
address:    Wan Chai
address:    HONG KONG
abuse-mailbox: abuse@netex.broker
org:      ORG-NL357-RIPE
nic-hdl:    NL4708-RIPE
mnt-by:     NETEX
created:    2019-03-30T10:43:26Z
last-modified: 2022-05-24T13:39:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]