| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Knauf-POLSKA AS47357

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47357
as-name:    Knauf-POLSKA
org:      ORG-KSSz5-RIPE
import:     from AS8374 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS8374 announce AS47357
export:     to AS5617 announce AS47357
admin-c:    MZ407-RIPE
tech-c:     MZ407-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     POLKOMTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-06-06T13:43:16Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:21Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PN5-RIPE

organisation:  ORG-KSSz5-RIPE
org-name:    Knauf Service Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Ul.Promienna 51
address:    43-603 Jaworzno
abuse-c:    AR27434-RIPE
mnt-ref:    POLKOMTEL-MNT
mnt-by:     POLKOMTEL-MNT
created:    2008-05-12T13:43:44Z
last-modified: 2014-11-17T22:31:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Zwierzchowski
address:    ul. Swiatowa 25
address:    02-229 Warszawawa
address:    POLAND
phone:     +48225725130
nic-hdl:    MZ407-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2002-04-12T10:25:57Z
last-modified: 2021-12-30T09:56:40Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]