| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLV-IX AS47352

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47352
descr:     Government of Latvia Internet Exchange
as-name:    GLV-IX
org:      ORG-SINA1-RIPE
import:     from AS8194 accept ANY
export:     to AS8194 announce AS47352
import:     from AS210213 accept ANY
export:     to AS210213 announce AS47352
admin-c:    DP10859-RIPE
tech-c:     vita2-ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8194-MNT
created:    2022-02-21T11:17:25Z
last-modified: 2022-02-21T12:26:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SINA1-RIPE
org-name:    VAS "Latvijas Valsts radio un televizijas centrs"
country:    LV
org-type:    LIR
address:    Erglu 14
address:    LV-1012
address:    Riga
address:    LATVIA
phone:     +37167029529
fax-no:     +37167379837
admin-c:    DP10859-RIPE
abuse-c:    AHL20-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8194-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8194-MNT
created:    2004-04-17T11:38:29Z
last-modified: 2021-07-08T06:48:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      State Information Network Agency - VITA
remarks:    LVRTC - Latvijas valsts run televizijas centrs
address:    Erglu iela. 14, Riga, Latvia, LV-1012
org:      ORG-SINA1-RIPE
admin-c:    DP10859-RIPE
tech-c:     DP10859-RIPE
tech-c:     IS8179-RIPE
nic-hdl:    VITA2-RIPE
remarks:    DNS - dns@lvrtc.lv
remarks:    Routing - iproute@lvrtc.lv
remarks:    E-mail - postmaster@lvrtc.lv
abuse-mailbox: abuse@lvrtc.lv
mnt-by:     AS8194-MNT
created:    2007-06-27T09:39:45Z
last-modified: 2021-07-14T10:40:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dzintars Pentjuss
address:    Erglu str. 14, Riga, Latvia
phone:     +37167029540
nic-hdl:    DP10859-RIPE
mnt-by:     AS8194-MNT
created:    2013-03-05T07:22:28Z
last-modified: 2021-07-14T10:37:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]