| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mobinnet-AS AS47330

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47330
as-name:    Mobinnet-AS
org:      ORG-MNCC1-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS47330
import:     from AS197207 accept ANY
export:     to AS197207 announce AS47330
import:     from AS50810 accept ANY
export:     to AS50810 announce AS47330
export:     to AS50810 announce AS43211
import:     from AS43211 accept ANY
remarks:    AS43211 belongs to DigiKala
admin-c:    ML13324-RIPE
tech-c:     ML13324-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2016-04-11T12:54:23Z
last-modified: 2020-11-11T12:06:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MNCC1-RIPE
org-name:    Mobin Net Communication Company (Private Joint Stock)
country:    IR
org-type:    LIR
remarks:    Nationwide Wimax Broadband Operator
address:    Motahari St., After Mofatteh St., No.391, 4th floor,
address:    1575944431
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989371497833
phone:     +982183869764
fax-no:     +982177780341
fax-no:     +982188700396
abuse-c:    AR15646-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MOBINNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2009-11-30T10:58:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MTC LIR-ADMIN
address:    Mobin Net Communication Company
address:    Sh.Motahari 377
address:    1595713463 Tehran IRAN
phone:     +98 21 83869764
fax-no:     +98 21 88700396
admin-c:    AB24133-RIPE
tech-c:     AB24133-RIPE
nic-hdl:    ML13324-RIPE
abuse-mailbox: abuse@mobinnet.net
mnt-by:     MNT-MOBINNET
created:    2012-04-30T08:50:54Z
last-modified: 2017-07-03T13:36:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]