| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALIOR-AS AS47322

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47322
as-name:    ALIOR-AS
org:      ORG-ABS21-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS47322
export:     to AS5617 announce AS47322
admin-c:    KN915-RIPE
tech-c:     RW1579-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALIOR-MNT
created:    2008-06-03T08:06:28Z
last-modified: 2020-02-11T11:57:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ABS21-RIPE
org-name:    Alior Bank S.A.
org-type:    LIR
address:    Lopuszanska 38D
address:    02-232
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48782891002
admin-c:    KN2377-RIPE
admin-c:    PK8074-RIPE
tech-c:     KN2377-RIPE
abuse-c:    AR36282-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KrzysztofNiziolek
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KrzysztofNiziolek
created:    2016-05-02T09:48:14Z
last-modified: 2016-06-30T09:34:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Niziolek
address:    Alior Bank S.A.
address:    ul. Al. Jerozolimskie 94
address:    00-807 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 782 891002
nic-hdl:    KN915-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2008-05-21T09:50:49Z
last-modified: 2009-02-02T13:21:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Wielgus
address:    Alior Bank S.A.
address:    ul. Al. Jerozolimskie 94
address:    00-807 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 782 891113
nic-hdl:    RW1579-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2008-05-21T09:50:48Z
last-modified: 2009-02-02T13:21:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]