| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PTP AS47285

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47285
as-name:    PTP
admin-c:    TF4622-RIPE
tech-c:     TF4622-RIPE
org:      ORG-PTPL18-RIPE
import:     from AS57043 accept ANY
import:     from AS60068 accept ANY
import:     from AS20052 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS42624 accept ANY
import:     from AS51852 accept ANY
import:     from AS44685 accept ANY
import:     from AS31549 accept ANY
import:     from AS50673 accept ANY
import:     from as52166 accept ANY
import:     from as59673 accept ANY
import:     from as16322 accept ANY
import:     from as6736 accept ANY
import:     from as60976 accept ANY
import:     from as12880 accept ANY
import:     from AS48159 accept ANY
import:     from AS200436 accept ANY
import:     from AS43754 accept ANY
import:     from AS19084 accept ANY
import:     from AS49335 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS49335 announce AS47285
export:     to AS6939 announce AS47285
export:     to AS57043 announce AS47285
export:     to AS60068 announce AS47285
export:     to AS20052 announce AS47285
export:     to AS42624 announce AS47285
export:     to AS9002 announce AS47285
export:     to AS51852 announce AS47285
export:     to AS44685 announce AS47285
export:     to AS31549 announce AS47285
export:     to AS50673 announce AS47285
export:     to as6736 announce AS47285
export:     to as16322 announce AS47285
export:     to as60976 announce AS47285
export:     to as52166 announce AS47285
export:     to as59673 announce AS47285
export:     to as12880 announce AS47285
export:     to AS48159 announce AS47285
export:     to AS200436 announce AS47285
export:     to AS43754 announce AS47285
export:     to AS19084 announce AS47285
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DeDServer
created:    2017-12-05T12:38:15Z
last-modified: 2021-11-02T08:16:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTPL18-RIPE
org-name:    Patron Technology Persia Ltd
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No41&13 Darvishvand st, Teymoori st, tarasht
address:    021
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989356282005
admin-c:    TF4622-RIPE
tech-c:     TF4622-RIPE
abuse-c:    AR63299-RIPE
mnt-ref:    DeDServer
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DeDServer
created:    2021-06-09T11:49:40Z
last-modified: 2021-06-09T11:49:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      T-Folder
address:    NewYork
nic-hdl:    TF4622-RIPE
mnt-by:     PTP-MNT
created:    2021-06-09T11:49:40Z
last-modified: 2022-07-01T16:40:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]