| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HAMARA-AS AS47262

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47262
as-name:    HAMARA-AS
org:      ORG-HSTE1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12880 announce AS47262
export:     to AS3491 announce AS47262
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS47262
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31732 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31732 announce AS47262
admin-c:    HSCO1-RIPE
tech-c:     HSCO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HAMARASYSTEM-MNT
mnt-by:     MK1-MNT
created:    2008-05-27T08:29:53Z
last-modified: 2018-09-04T10:33:00Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HSTE1-RIPE
org-name:    Hamara System Tabriz Engineering Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    #44, BaghShomal St.
address:    5137618113
address:    Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +984135531188
fax-no:     +984135535111
abuse-c:    AR15631-RIPE
admin-c:    MK7777-RIPE
admin-c:    RJ1199-RIPE
mnt-ref:    HAMARASYSTEM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MK1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HAMARASYSTEM-MNT
created:    2008-05-13T07:14:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:33Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     HSCO1-RIPE

role:      Hamarasystem Administrative Contact Role
address:    Hamara System
        Tabriz 5137618113
        IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989141159591
fax-no:     +984115535111
admin-c:    MK7777-RIPE
admin-c:    RJ1199-RIPE
tech-c:     MKH-RIPE
nic-hdl:    HSCO1-RIPE
mnt-by:     HAMARASYSTEM-MNT
mnt-by:     MK1-MNT
created:    2010-09-23T06:05:02Z
last-modified: 2010-09-23T06:05:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]