| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LUKSUS-AS AS47252

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47252
as-name:    LUKSUS-AS
import:     from AS8246 accept ANY
export:     to AS8246 announce AS47252
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS47252
org:      ORG-PGW2-RIPE
admin-c:    GREG5-RIPE
tech-c:     MARO3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     LUKSUS-MNT
mnt-by:     NETRONIK-MNT
created:    2008-05-26T12:04:10Z
last-modified: 2018-09-04T10:32:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PGW2-RIPE
org-name:    PPHU "LUKSus" Grzegorz Wloch
org-type:    LIR
address:    Boguminska 20
address:    44-351
address:    Turza Slaska
address:    POLAND
admin-c:    GW3013-RIPE
tech-c:     MK21131-RIPE
abuse-c:    AR44703-RIPE
mnt-ref:    pl-luksus-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-luksus-1-mnt
created:    2018-01-16T13:53:33Z
last-modified: 2018-01-16T13:53:36Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 32 720 3232

person:     Grzegorz Wloch
address:    ul. Boguminska 20
address:    44-351 Turza Slaska
address:    POLAND
phone:     +48 32 7203232
phone:     +48 601440272
nic-hdl:    GREG5-RIPE
mnt-by:     LUKSUS-MNT
created:    2011-01-26T15:08:05Z
last-modified: 2011-01-26T15:08:05Z
source:     RIPE

person:     Marek Kurkowski
address:    ul. Boguminska 20
address:    44-351 Turza Slaska
address:    POLAND
phone:     +48 32 7203232
phone:     +48 609 836492
nic-hdl:    MARO3-RIPE
mnt-by:     LUKSUS-MNT
created:    2011-01-26T14:48:47Z
last-modified: 2011-01-26T14:48:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]