| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRIVON-AS AS47240

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47240
as-name:    TRIVON-AS
org:      ORG-OTN1-RIPE
remarks:    Upstreams
remarks:    -----PJSC Rostelecom-----
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS47240
remarks:    -----BELSVYAZ-----
import:     from AS29456 accept ANY
export:     to AS29456 announce AS47240
remarks:    -----Regional TeleSystem-----
import:     from AS49963 accept ANY
export:     to AS49963 announce AS47240
remarks:    -----COMLINK-----
import:     from AS47594 action pref=85; accept ANY
export:     to AS47594 announce AS47240
admin-c:    SB9080-RIPE
tech-c:     SB9080-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TRIVON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-05-22T10:46:18Z
last-modified: 2019-08-06T10:49:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OTN1-RIPE
org-name:    OOO Trivon Networks
country:    RU
org-type:    LIR
address:    room XXII-18, 10k1, Shabolovka str.,
address:    119049
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74994055050
fax-no:     +74951149449
admin-c:    TRVN1-RIPE
tech-c:     TRVN1-RIPE
abuse-c:    AR17003-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRIVON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRIVON-MNT
created:    2008-05-02T14:19:58Z
last-modified: 2021-09-29T13:12:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Berezin
remarks:    Federal network's administrator
address:    Viktorenko str., 5, bldg. 1
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 499 405 50 50
nic-hdl:    SB9080-RIPE
created:    2007-08-27T05:56:59Z
mnt-by:     MNT-ASK
last-modified: 2021-10-03T17:19:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]