| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERVOLOGY AS47227

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47227
as-name:    SERVOLOGY
descr:     Charles Briscoe-Smith trading as Servology
org:      ORG-CB20-RIPE
remarks:    Upstream transit: Entanet
import:     from AS8468 accept ANY
export:     to AS8468 announce AS-SERVOLOGY
remarks:    Upstream transit: Goscomb
import:     from AS39326 accept ANY
export:     to AS39326 announce AS-SERVOLOGY
remarks:    Transit customer: Appstal
import:     from AS50419 accept AS-EXASTACK
export:     to AS50419 announce ANY
remarks:    Transit customer: Neofelis
import:     from AS211640 accept AS211640
export:     to AS211640 announce ANY
admin-c:    SERV4-RIPE
tech-c:     SERV4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVOLOGY-MNT
created:    2008-05-20T15:46:18Z
last-modified: 2021-03-19T00:20:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CB20-RIPE
org-name:    Charles Briscoe-Smith
country:    GB
org-type:    LIR
address:    150 Westway
address:    London
address:    SW20 9LS
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442085420505
descr:     Servology - colocation and connectivity provider
remarks:    Colocation in London's docklands
admin-c:    CPBS1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SERVOLOGY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SERVOLOGY-MNT
abuse-c:    SERV4-RIPE
created:    2008-05-13T09:58:56Z
last-modified: 2021-03-09T23:54:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Servology Enquiries
address:    150 Westway, London, SW20 9LS, GB
org:      ORG-CB20-RIPE
phone:     +442085420505
abuse-mailbox: abuse@servology.co.uk
nic-hdl:    SERV4-RIPE
mnt-by:     SERVOLOGY-MNT
created:    2008-05-16T00:02:44Z
last-modified: 2013-06-17T15:05:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]