| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UGD-AS AS47212

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47212
as-name:    UGD-AS
org:      ORG-UD27-RIPE
import:     from AS34772 accept ANY
import:     from AS34547 accept ANY
export:     to AS34772 announce AS47212
export:     to AS34547 announce AS47212
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34772 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34547 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34772 announce AS47212
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34547 announce AS47212
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS47212
admin-c:    UGDA-RIPE
tech-c:     UGDT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UGD-MNT
created:    2008-05-16T10:06:46Z
last-modified: 2018-12-12T07:00:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UD27-RIPE
org-name:    Republic of Macedonia State University GOCE DELCEV Stip
country:    MK
org-type:    LIR
address:    Krste Misirkov bb
address:    2000
address:    Stip
address:    NORTH MACEDONIA
phone:     +38932550000
phone:     +38932550803
fax-no:     +38932390700
abuse-c:    AR16115-RIPE
admin-c:    JT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UGD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UGD-MNT
created:    2007-11-13T11:11:43Z
last-modified: 2021-01-01T05:40:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UGD Administrative Contact
address:    Goce Delcev University of Stip
address:    Toso Arsov 14
address:    2000, Stip
address:    REPUBLIC OF MACEDONIA
mnt-by:     UGD-MNT
admin-c:    JT-RIPE
tech-c:     JT-RIPE
nic-hdl:    UGDA-RIPE
created:    2007-11-15T11:41:36Z
last-modified: 2012-10-29T08:06:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UGD Technical Contact
address:    Goce Delcev University of Stip
address:    Toso Arsov 14
address:    2000, Stip
address:    REPUBLIC OF MACEDONIA
mnt-by:     UGD-MNT
admin-c:    JT-RIPE
tech-c:     JT-RIPE
nic-hdl:    UGDT-RIPE
created:    2007-11-15T11:42:25Z
last-modified: 2012-10-29T08:07:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]