| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TDHN AS47143

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47143
as-name:    TDHN
org:      ORG-TH5-RIPE
remarks:    ===================================================
remarks:    TDHN has the open peering policy http://as47143.net
remarks:    Peering available at:
remarks:    AMS-IX http://www.ams-ix.net
remarks:    ===================================================
remarks:    NOC phone: +442033550592 (24/7)
remarks:    Peering requests to: peering@tdhn.net
remarks:    Abuse matters to: abuse@tdhn.net
remarks:    Corporate info: http://www.tdhn.net
remarks:    ===================================================
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    ---------------- Transit ----------------
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    ---------------- Transit Customers ----------------
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS49313 accept AS49313
export:     to AS49313 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS60039 accept AS60039
export:     to AS60039 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    ---------------- Peering ----------------
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS42 accept ANY
export:     to AS42 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS1126 accept ANY
export:     to AS1126 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS1200 accept ANY
export:     to AS1200 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS1267 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS2818 accept ANY
export:     to AS2818 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS2852 accept ANY
export:     to AS2852 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS3267 accept ANY
export:     to AS3267 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS3304 accept ANY
export:     to AS3304 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS3856 accept ANY
export:     to AS3856 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5390 accept ANY
export:     to AS5390 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5430 accept ANY
export:     to AS5430 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5568 accept ANY
export:     to AS5568 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5577 accept ANY
export:     to AS5577 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5580 accept ANY
export:     to AS5580 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6327 accept ANY
export:     to AS6327 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6661 accept ANY
export:     to AS6661 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:9002, 6777:12989, 6777:35017, 6777:29073, 6777:16265, 6777:3255 }; announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6805 accept ANY
export:     to AS6805 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8190 accept ANY
export:     to AS8190 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8365 accept ANY
export:     to AS8365 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8368 accept ANY
export:     to AS8368 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8422 accept ANY
export:     to AS8422 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8468 accept ANY
export:     to AS8468 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8560 accept ANY
export:     to AS8560 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8582 accept ANY
export:     to AS8582 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8586 accept ANY
export:     to AS8586 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8657 accept ANY
export:     to AS8657 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8781 accept ANY
export:     to AS8781 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8897 accept ANY
export:     to AS8897 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS8966 accept ANY
export:     to AS8966 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS12306 accept ANY
export:     to AS12306 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS12399 accept ANY
export:     to AS12399 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS12414 accept ANY
export:     to AS12414 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS12759 accept ANY
export:     to AS12759 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS12859 accept ANY
export:     to AS12859 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS13030 accept ANY
export:     to AS13030 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS13285 accept ANY
export:     to AS13285 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS13680 accept ANY
export:     to AS13680 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS13768 accept ANY
export:     to AS13768 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15133 accept ANY
export:     to AS15133 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15435 accept ANY
export:     to AS15435 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15542 accept ANY
export:     to AS15542 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15598 accept ANY
export:     to AS15598 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15600 accept ANY
export:     to AS15600 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS15879 accept ANY
export:     to AS15879 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS16237 accept ANY
export:     to AS16237 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS20495 accept ANY
export:     to AS20495 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS20504 accept ANY
export:     to AS20504 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS20857 accept ANY
export:     to AS20857 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS21221 accept ANY
export:     to AS21221 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS21345 accept ANY
export:     to AS21345 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS22822 accept ANY
export:     to AS22822 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS24167 accept ANY
export:     to AS24167 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS24724 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS24730 accept ANY
export:     to AS24730 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS24793 accept ANY
export:     to AS24793 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS24963 accept ANY
export:     to AS24963 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS25151 accept ANY
export:     to AS25151 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS25394 accept ANY
export:     to AS25394 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS25459 accept ANY
export:     to AS25459 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS25542 accept ANY
export:     to AS25542 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS25596 accept ANY
export:     to AS25596 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS28788 accept ANY
export:     to AS28788 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS28836 accept ANY
export:     to AS28836 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS28878 accept ANY
export:     to AS28878 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS29076 accept ANY
export:     to AS29076 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS29208 accept ANY
export:     to AS29208 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS29640 accept ANY
export:     to AS29640 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS29791 accept ANY
export:     to AS29791 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS30740 accept ANY
export:     to AS30740 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS30890 accept ANY
export:     to AS30890 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS30925 accept ANY
export:     to AS30925 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS31529 accept ANY
export:     to AS31529 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS31661 accept ANY
export:     to AS31661 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS32934 accept ANY
export:     to AS32934 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS34486 accept ANY
export:     to AS34486 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS34695 accept ANY
export:     to AS34695 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS34968 accept ANY
export:     to AS34968 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS35028 accept ANY
export:     to AS35028 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS35260 accept ANY
export:     to AS35260 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS35366 accept ANY
export:     to AS35366 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS38930 accept ANY
export:     to AS38930 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS39556 accept ANY
export:     to AS39556 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS39591 accept ANY
export:     to AS39591 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS39637 accept ANY
export:     to AS39637 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS39792 accept ANY
export:     to AS39792 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS41445 accept ANY
export:     to AS41445 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS41692 accept ANY
export:     to AS41692 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS42949 accept ANY
export:     to AS42949 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS43821 accept ANY
export:     to AS43821 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS44654 accept ANY
export:     to AS44654 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS47195 accept ANY
export:     to AS47195 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS49562 accept ANY
export:     to AS49562 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS49625 accept ANY
export:     to AS49625 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS49820 accept ANY
export:     to AS49820 announce AS47143
remarks:    ---------------------------------------------------
default:    to AS6762
admin-c:    AD4931-RIPE
tech-c:     AD4931-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TODAYHOST-MNT
created:    2008-05-05T09:31:32Z
last-modified: 2018-09-04T10:32:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-TH5-RIPE
org-name:    Todayhost Limited
org-type:    OTHER
address:    Equity House
address:    57 Hill Avenue
address:    Amersham
address:    Bucks
address:    HP6 5BX
address:    United Kingdom
phone:     +44 2033550592
abuse-c:    AR27480-RIPE
remarks:    --------------------------------
remarks:    Please send all abuse complaints
remarks:    to abuse@2dayhost.com
remarks:    --------------------------------
mnt-ref:    TODAYHOST-MNT
mnt-by:     TODAYHOST-MNT
created:    2007-02-08T14:50:32Z
last-modified: 2017-10-30T14:45:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abuse Department
address:    Todayhost Limited
address:    Equity House
address:    57 Hill Avenue
address:    Amersham
address:    Bucks
address:    HP6 5BX
address:    United Kingdom
phone:     +44 2033550592
nic-hdl:    AD4931-RIPE
remarks:    --------------------------------
remarks:    Please send all abuse complaints
remarks:    to abuse@2dayhost.com
remarks:    --------------------------------
mnt-by:     TODAYHOST-MNT
created:    2007-02-28T14:49:07Z
last-modified: 2012-06-19T15:37:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]