| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OBLNET-AS AS47140

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47140
as-name:    OBLNET-AS
org:      ORG-LOS5-RIPE
import:     from AS44843 accept ANY
export:     to AS44843 announce AS47140
import:     from AS59482 accept ANY
export:     to AS59482 announce AS47140
admin-c:    PT8558-RIPE
tech-c:     PT8558-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-oblnet-1
created:    2018-12-28T13:13:58Z
last-modified: 2019-03-13T19:47:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LOS5-RIPE
org-name:    LLC Oblastnaya Set
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Razmetelevo, PTU-56 str., house 5, office 29
address:    188686
address:    Leningrad reg, Vsevolozskiy
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7-921-8992138
admin-c:    PT8558-RIPE
tech-c:     PT8558-RIPE
abuse-c:    AR50077-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-oblnet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-oblnet-1
created:    2018-12-28T08:23:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:52Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Tchabanov
address:    Razmetelevo, PTU-56 str., house 5, office 29
address:    188686
address:    Leningrad reg, Vsevolozskiy
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7-921-8992138
nic-hdl:    PT8558-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-oblnet-1
created:    2018-12-28T08:23:50Z
last-modified: 2018-12-28T08:23:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]