| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROSERVICE-AS AS47125

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47125
as-name:    PROSERVICE-AS
org:      ORG-PRO5-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS199599 announce AS47125
import:     from AS47723 accept ANY
export:     to AS47723 announce AS47125
admin-c:    PRO37-RIPE
tech-c:     PRO37-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-03-01T11:09:13Z
last-modified: 2022-06-03T09:15:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PRO5-RIPE
org-name:    Proservice LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    ul. Chermyanskaya, d. 2, str. 8, et. 4, kab. 409
address:    127282 Moscow
address:    Russia
abuse-c:    IPM-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-02-28T13:24:58Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Proservice LLC
address:    ul. Chermyanskaya, d. 2, str. 8, et. 4, kab. 409
address:    127282 Moscow
address:    Russia
abuse-mailbox: ae_postnikov@rigla.ru
phone:     +7 495 2311697
nic-hdl:    PRO37-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-02-28T13:25:31Z
last-modified: 2022-02-28T13:25:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]