| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DreamTorrent-Corp-AS AS47105

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47105
as-name:    DreamTorrent-Corp-AS
org:      ORG-DC68-RIPE
import:     from AS174 action pref=50; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-VLTDWLR
import:     from AS57724 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57724 announce AS-VLTDWLR
import:     from AS5518 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5518 accept ANY
export:     to AS5518 announce AS-VLTDWLR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5518 announce AS-VLTDWLR
admin-c:    VDL179-RIPE
tech-c:     VDL179-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VLTDWELLER
created:    2008-04-28T09:11:12Z
last-modified: 2020-03-19T20:22:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VDO2-RIPE

organisation:  ORG-DC68-RIPE
org-name:    Dreamtorrent Corp
org-type:    OTHER
address:    Seychelles, Victoria Mah, Victoria House 306
abuse-c:    rto4-RIPE
mnt-ref:    MNT-VLTDWELLER
mnt-by:     MNT-VLTDWELLER
created:    2014-02-24T15:15:24Z
last-modified: 2019-11-17T00:10:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VaultDweller NOC
address:    Harju maakond, Tallinn, Lasname linnaosa, Majaka tn 26, 11412
abuse-mailbox: admin@vaultdweller.net
admin-c:    APF32-RIPE
tech-c:     APF32-RIPE
nic-hdl:    VDL179-RIPE
mnt-by:     MNT-VLTDWELLER
created:    2019-11-13T23:51:20Z
last-modified: 2019-11-13T23:52:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]