| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIPNET AS45007

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS45007
as-name:    VIPNET
org:      ORG-VPL14-RIPE
remarks:    ----TELEHOUSE----
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS57344 announce AS45007
admin-c:    VM6837-RIPE
tech-c:     VM6837-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-bg-vipnetprim-1
created:    2008-04-18T11:09:10Z
last-modified: 2020-02-27T10:18:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VPL14-RIPE
org-name:    VIPNET PRIM Ltd
country:    BG
org-type:    LIR
address:    Sofiisko shose 58
address:    2300
address:    Pernik
address:    BULGARIA
phone:     +359898505294
admin-c:    VM6837-RIPE
tech-c:     VM6837-RIPE
abuse-c:    AR50102-RIPE
mnt-ref:    mnt-bg-vipnetprim-1
mnt-ref:    MNT-LIR-BG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-bg-vipnetprim-1
created:    2018-12-28T15:44:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Manolov
address:    Sofiisko shose 58
address:    2300
address:    Pernik
address:    BULGARIA
phone:     +359898505294
nic-hdl:    VM6837-RIPE
mnt-by:     mnt-bg-vipnetprim-1
created:    2018-12-28T15:44:55Z
last-modified: 2019-06-04T08:06:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]