| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERKEY-AS AS44995

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS44995
as-name:    INTERKEY-AS
org:      ORG-ICfC1-RIPE
import:     from AS35753 accept ANY
import:     from AS39386 accept ANY
import:     from AS35819 accept ANY
export:     to AS35753 announce AS44995
export:     to AS39386 announce AS44995
export:     to AS35819 announce AS44995
admin-c:    AN2560-RIPE
tech-c:     AN2560-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Interkey-MNT
created:    2008-04-16T09:50:42Z
last-modified: 2017-11-15T09:51:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ICFC1-RIPE
org-name:    InterKey Company for Communication and Computer
country:    SA
org-type:    LIR
address:    NCCI NORTH TOWER 7TH FLOOR OLAYA KING FAH
address:    56835
address:    RIYADH 11564
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966112180999
fax-no:     +966112180994
abuse-c:    AR17078-RIPE
mnt-ref:    Interkey-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Interkey-MNT
created:    2006-10-05T08:49:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Abdullah Noufal
address:    NCCI North Tower 7th Floor
address:    King Fahd Road - Olaya
address:    Riyadh 11372
phone:     +96612180999
nic-hdl:    AN2560-RIPE
created:    2008-04-15T08:25:21Z
last-modified: 2020-06-04T07:49:00Z
source:     RIPE
mnt-by:     Interkey-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]